Case Study House
Studie naar industrieel wonen
Opdrachtgever
Stroom Den Haag
Locatie
Den Haag (NL)
Programma
Woonhuis
Ontwerp
E19 architecten
Status
Studieproject
Jaar
2012

Deze case-studie richt zich op functiemenging door de mogelijkheden te onderzoeken van nieuwe, tijdeli­jke en avontuurlijke woonvormen in een industriele omgeving. Gebieden waar op dit moment niet gewoond wordt. Het belang van functiemenging komt voort uit de overtuiging dat binnenstedelijke industrieterreinen een noodzakelijke bijdrage leveren aan de stad. Het combineren van wonen met industrie betekent dat de industrie gehandhaafd kan blijven in de stad. Bovendien komt de baat die de industrie in de Binckhorst heeft bij het bouwen van woningen in hun nabijheid, aan de orde. Kunnen de twee programma’s elkaar ook versterken? Het onderzoek start vanuit het idee dat bewoning een positieve impuls geeft aan de dynamiek van het gebied en richt zich erop dat wonen in het industriële gebied wel degelijk mogelijk is. Bovendien laat deze studie de voordelen zien van wonen op een industrieterrein; wonen voor weinig geld op een plek midden in de stad omgeven door ruimte en uitzicht.

Aan de hand van een inventarisatie van de verschillende soorten industrie in het gebied met de bijbehorende milieuhinder zijn vier verschillende woningtypes ontworpen. Elke locatie die is geselecteerd voor deze studie kenmerkt zich doordat er van de vier hindersoorten, geur, geluid, gevaar en fijnstof, steeds een bepaalde hindersoort in hogere mate aanwezig is dan de overige drie. Dit heeft geresulteerd in vier woningtypes die reageren op deze vier hindersoorten waarin steeds de nadruk wordt gelegd op één hindersoort in het bijzonder. Zodoende laat elk woningtype zien wat de specifieke consequentie is van elke hindersoort.

LOCATIES WONINGEN

1) op vervuild terrein naast de afvalfabriek

2) op braakliggend terrein naast het dierencrematorium

3) naast de verffabriek

4) naast de betonfabriek

A CLEAN HOUSE
Naast de afvalfabriek.

Schermen voor bescherming tegen
stof, lawaai en stank.

A FRESH HOUSE
Naast het dierencrematorium.

Hydrocultuur voor bescherming tegen
stank.

A SILENT HOUSE
Naast de betonfabriek.

Dubbele gevel voor bescherming tegen
lawaai en stof.

A STABLE HOUSE
Naast de verffabriek.

Beton voor bescherming tegen
explosie en stank.

E19 Architecten