Uitbreiding woonhuis
Ontwerp voor een aanbouw
Opdrachtgever
Wilma Marijnissen en Tjebbe Ypma
Locatie
Den Haag (NL)
Programma
Woonhuis
Ontwerp
E19 architecten
Status
Gerealiseerd
Jaar
2012

De straat waar de woning zich bevindt kenmerkt zich door de verkaveling van herenhuizen van ± 11 m diep en 6 m breed met achterhuizen van 6 m diep en 3 m. breed. Het kavel met het desbetreffende pand is gedraaid waardoor de woning 14 m breed is en 4,5 m diep. Het pand bestaat uit 2 woningen, één woning van 2 lagen over het souterrain en bel-etage, een tweede woning over de 1e, 2e en de kapverdieping.
Het terrein achter de woning is van een woningbouwvereniging en wordt voor een deel gebruikt als tuin voor de huurders van het naastgelegen wooncomplex. Naast de woningtoegangen bevindt zich de fietsenstalling voor de huurders van het wooncomplex van de woningbouwvereniging. Een deel van het terrein wordt gebruikt als tuinen voor de woningen op de begane grond van het wooncomplex en een deel wordt gebruikt als gemeenschappelijke tuin voor de huurders van het hoekpand. Op het binnenterrein bevindt zich ook een transformatorhuisje van het energiebedrijf, deze is toegankelijk via de fietsenstalling en vervolgens via een dienstpad langs de tuinen.

Doordat de bewoners behoefte aan extra ruimte hadden is een aanbouw gerealiseerd. Een aantal uitgangspunten zijn leidend geweest in het ontwerp hiervoor:
1) De woning uit 1887 heeft nog steeds zijn oorspronkelijke structuur en bezit karakteristieke elementen. De wens van de bewoners is om deze oorspronkelijke situatie zoveel mogelijk onaangetast te laten.
2) De constructieve overspanning staat loodrecht op de gevels, dit betekent dat de gevels dragend zijn. Hierdoor zijn sparingen in de achtergevel beperkt.

3) Voor de uitbreiding van de woning is gekozen om de richting van de verkaveling van de belendende panden op te pakken en de woningrichting te draaien.
De uitbreiding van de woning wordt tegen 2 blinde gevels van metselwerk gebouwd, het betreft de achtergevel van de desbetreffende woningen en de zijgevel van het naastgelegen pand.

De achterzijde van de woning grenst met een blinde muur aan het binnenterrein, deze blinde muur is 4 verdiepingen hoog. De uitbouw is als een volume met een eigen karakter beschouwd dat tegen de blinde muren is gepositioneerd. Omdat het materiaal en de toegepaste techniek van de bestaande woningen uit een andere tijd stammen is er voor gekozen om de nieuwe toevoeging in een ander materiaal uit te voeren. Desalniettemin is het contrast tussen nieuw en bestaand bewust sober gehouden zodat de uitbouw zich gemakkelijk voegt in het rustige en ingetogen binnenterrein. De uitbreiding vormt, door de afwijkende verkaveling en afwijkende hoogte van het bestaande pand, immers al een uitzondering op zijn omgeving wat betreft afmeting en hoogte. In de oostgevel zijn kleine gevelopeningen met glazen bouwstenen gerealiseerd, waardoor er in het trappenhuis wel daglicht binnen komt maar er geen directe inkijk in de woning is vanuit de omliggende woningen.

 

De raamopeningen hebben een directe relatie met de achterliggende verblijfsruimten en de afmetingen vloeien voort uit de functie van die desbetreffende ruimte. In het gevelbeeld vormen de raamopeningen gezamenlijk een compositie. Voor het gevelmateriaal is gekozen voor een kalkmortelstuc met een blauwgrijs pigment dat zal worden aangebracht op een gemetselde ondergrond. Dit traditionele materiaal sluit aan op de bestaande metselwerk muren maar is door zijn toepassing eigentijds.

Op de bel-etage onderscheidt de aanbouw zich van de bestaande woning door een schuifdeur. Hierdoor wordt het contrast tussen de bestaande en de nieuwe leefruimte benadrukt. Op deze manier wordt de aanbouw beschouwd als een op zichzelf staand volume met ruimtes die anders zijn van sfeer dan de bestaande ruimtes.

Nieuwe woonruimte op de bel-etage, zicht naar het binnenterrein. De woning die in eerste instantie eenzijdig georiënteerd was naar de straat heeft een extra oriëntatie en uitzicht gekregen naar het achtergebied.

Foto’s: Dirk Vroemen

E19 Architecten