Speeltuin dakpark
Ontwerp van een toezichtloge
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam dS+V
Locatie
Rotterdam (NL)
Programma
Toezichtloge
Ontwerp
E19 architecten
Status
Prijsvraaginzending
Jaar
2010

Dit is een ontwerp voor een toezichtloge in een dakpark aan de Hudsonstraat te Rotterdam. Het interessante aan dit programma is dat het een solitair en vrijstaand gebouwtje betreft wat, zeker in relatie tot het geringe formaat,
veel functies in zich kan dragen. Het heeft bijvoorbeeld de functie van een herkenningspunt in zich, op de grens van een speeltuin en een park, omdat het een aanspreekpunt is voor spelende kinderen.
Het zich moet kunnen voegen naar de omgeving van een groen park. Omdat het een dagverblijf is van de toezichthouder van de speeltuin, speelt de verblijfskwaliteit een belangrijke rol.
De omgeving waarin het dakpark wordt gebouwd heeft het industriƫle en rauwe karakter van de havenstad. Bijzonder aan de plek is bovendien dat het een stedelijke plek is die dicht tegen het centrum is gelegen maar ook de openheid van de haven in zich heeft. Dit kenschetst het bijzondere klimaat van Rotterdam als een stad met veel contrasten die ruimte biedt voor innovatieve en experimentele ingrepen.

Het duurzaam bouwen komt tot uitdrukking in de duurzaamheid van het gebruik van het gebouw.De materialen die we voorstellen toepassen zijn materialen die weinig bewerking nodig hebben en we gaan uit van de karakteristieken van het materiaal zelf. Bovendien worden materialen gebruikt die meerdere eigenschappen hebben zoals beton wat constructief kan worden toegepast maar ook als afwerking kan worden gebruikt.
De toezichtloge is een bouwwerk dat in zijn eigen energie kan voorzien. Dit geeft het project in architectonische zin interessante kwaliteiten en het heeft op deze manier een educatieve waarde voor de kinderen die de speeltuin bezoeken.

De tekeningen laten zien hoe van de verschillende weersomstandigheden gebruik wordt gemaakt om energie op te slaan en zodoende het gebouw te gebruiken.
Hierboven is het winterseizoen afgebeeld, de opgeslagen warmte wordt gebruikt om het gebouw te verwarmen. Ruimtelijk kan het gebouwtje ook op verschillende manieren worden gebruikt. In de winter is het gesloten en is het luik wat als beveiliging dient geopend.
Links is te zien hoe de toezichtloge wordt gebruikt wanneer het regent, het water wordt opgeslagen, al dan niet verwarmd, en teruggepompt.
Het luik is geopend en de voorgevelpui staat open en beschermt de gebruiker tegen de regen.

Wanneer het waait dient de voorgevelpui als windscherm en staat 180 graden open. In het luik zijn windmolentjes geplaatst om de windenergie op te vangen.

Wanneer de zon schijnt dan wordt de voorgevelpui helemaal teruggeklapt en gaat ook het andere luik omhoog waar zonnecellen zijn geplaatst zodat optimaal van de zon gebruik wordt gemaakt.

E19 Architecten