Ruta Arquitectónica
Centrum voor hedendaagse architectuur
Opdrachtgever
Samenwerking van verschillende culturele instellingen te Córdoba
Locatie
Córdoba (E)
Programma
Museum
Ontwerp
E19 architecten
Status
Prijsvraaginzending
Jaar
2010

De opgave is het ontwerp voor het hoofdkantoor van het centrum voor hedendaagse architectuur te Córdoba (FAC). De site voor de FAC ligt centraal in een heel dicht bebouwd stadsdeel in de nabijheid van archeologische vondsten en van twee kloostertuinen en een hortus die tezamen een groot groen park vormen. Bovendien liggen er een aantal bijzondere gebouwen aan dit park die een publiekelijke functie innemen voor de stad.
Het interessante aan de locatie is dat het park een grote openbare ruimte vormt die vanaf de straat nauwelijks zichtbaar is omdat ze ingesloten is in het dichte weefsel van de stad. Daarom houdt deze ruimte een andere wereld in en biedt ze de bezoeker de mogelijkheid om zich even terug te trekken uit het dagelijkse stedelijke leven.
Door de centrale ligging van het park en de site van de FAC, is het gebied goed bereikbaar voor voetgangers en voor ov-reizigers. De nieuwe functies worden zodanig gepositioneerd dat ze door hun ligging tevens een toegang bieden voor het park en de bezoekers het park in begeleiden.

Om het gebied beter toegankelijk te maken en om de verschillende functies te koppelen wordt er een oostwestelijke verbinding voorgesteld in de vorm van een betonnen pad. De FAC vormt de aanvang van deze route en leidt de bezoeker via het architectuurcentrum langs de entree van het centrum voor cultuur, de kloostertuin in. Vervolgens loopt de route door het klooster langs de volgende kloostertuin waarna het pad geflankeerd wordt door de hortus met een openlucht tentoonstelling. Hierna kruist het een secundaire entree naar het park waar een nieuw paviljoen is voorgesteld voor tijdelijke tentoonstellingen en culturele activiteiten. Dit paviljoen vormt tevens de zuidelijke entree naar de hortus.
Het pad vervolgt zijn weg door de hortus en eindigt bij de openlucht bioscoop. Om deze route mogelijk te maken zijn op sommige punten doorgangen gemaakt in bestaande muren met respect voor de bestaande kwaliteiten.

Het nieuwe architectuurcentrum bestaat de helft van het bouwkavel om een zichtrelatie tot stand te brengen met de Templo Romano.
Een andere reden om het kavel gedeeltelijk open te houden heeft te maken met de archeologische vondsten op de kavel. Om deze aan de bezoeker te tentoonstellen is een doorsnede gemaakt over deze vondsten.
De personeelsentree bevindt zich aan de straat, aan de voorzijde van de FAC in een gevel die verder geheel gesloten is. Een brede trap naast het gebouw leidt de bezoeker via de opgravingen naar de publieksentree van de FAC die zich aan de achterzijde van het gebouw bevindt. De zijgevel naast de brede trap is geheel in glas uitgevoerd en opent zich op deze manier naar de straat om de bezoeker naar binnen te loodsen.

De archeologische opgravingen worden via een 2,5 meter brede snede in de grond tentoongesteld aan de bezoeker. De brede trap die langs de opgraving leidt wordt ervan gescheiden door een betonnen borstwering.
Aan de tuinzijde bevindt zich de entree van de FAC waar het café ligt met daarachter de receptie en de expositieruimte. Aan de glazen zijgevel bevindt zich een openbare trap naar de boekwinkel op de 1e verdieping, met een vide aan de tuinzijde. De tweede en derde verdieping zijn niet toegankelijk voor het publiek, hier bevinden zich de kantoren, de werkplaatsen, een vergaderruimte en bevinden zich de ondersteunende functies.
Voor de culturele activiteiten en voor de tijdelijke tentoonstellingen is een apart paviljoen gebouwd in de hortus.

Zicht vanaf de entree van het architectuurcentrum op de Templo Romano.

De zuidgevel is in glas uitgevoerd zodat de bezoeker uitgenodigd wordt het gebouw te betreden. De verschillende programma-onderdelen worden op deze manier ook zichtbaar gemaakt.

E19 Architecten